Projelerimiz

DATAZEN Otomasyon Sistemleri

DATAZEN PLC Otomasyon Sistemleri, HMI panel ve PLC modülleri ile çalışan, sisteme bağlı sayaç ve pompaların takibini ve kontrolünü sağlayan, istenilen özellikler dikkate alınarak tasarlanan sistemlerdir. Sistem bünyesinde PLC ünitesi, ek üniteler, HMI paneli ve yazılımı içerir. Çeşitli uygulamalar için farklı ürün grupları da dahil edilebilir. Datalogger özelliği istenmesi halinde tüm verilerin kayıtları tutulur, rapor olarak sunulabilir. Müşteri isteği doğrultusunda gerekli tüm operasyonların gerçekleştirilmesi sağlanır.

DATAZEN Veri Takip ve Görüntüleme Uygulamaları

DATAZEN Veri Takibi Uygulamaları, MODBUS haberleşme protokolü üzerinden bağlı bulunan cihazlara erişimi sağlayan bir uygulamadır. Cihaz üzerinde ölçülen verilerin takibini, listelenmesini ve kaydını gerçekleştirir. Kaydedilen veriler, müşteri isteği doğrultusunda tasarlanan dashboard (arayüz) ile görüntülenebilir.